LukasK - logotyp do druku
LPB LSK
 • Byszwałd, Targowisko Górne, Targowisko Dolne, Losy

  Harmonogram wywozu śmieci dla miejscowości: Byszwałd, Targowisko Górne, Targowisko Dolne, Losy od czerwca do grudnia 2020 r. - Rejon 8
  Daty odbiorów:
  Odpady zmieszane:

  4,18 Czerwiec 2020
  2,16,30 Lipiec 2020
  13,27 Sierpień 2020
  10,24 Wrzesień 2020
  8,22 Październik 2020
  5,19 Listopad 2020
  3,17,31 Grudzień 2020
  Plastik:

  1,15,29 Czerwiec 2020
  13,27 Lipiec 2020
  10,24 Sierpień 2020
  7,21 Wrzesień 2020
  5,19 Październik 2020
  2,15,30 Listopad 2020
  14,28 Grudzień 2020
  Szkło:

  3 Czerwiec 2020
  1,29 Lipiec 2020
  26 Sierpień 2020
  23 Wrzesień 2020
  21 Październik 2020
  18 Listopad 2020
  16 Grudzień 2020
  Makulatura:

  1,29 Czerwiec 2020
  27 Lipiec 2020
  24 Sierpień 2020
  21 Wrzesień 2020
  19 Październik 2020
  15 Listopad 2020
  14 Grudzień 2020
  BIO:

  8,22 Czerwiec 2020
  6,20 Lipiec 2020
  3,17,31 Sierpień 2020
  14,28 Wrzesień 2020
  12,26 Październik 2020
  9,23 Listopad 2020
  7,21 Grudzień 2020
  Popiół:

  18 Czerwiec 2020
  16 Lipiec 2020
  13 Sierpień 2020
  10 Wrzesień 2020
  8,22 Październik 2020
  5,19 Listopad 2020
  3,17,31 Grudzień 2020

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierzemy:

  6 Lipiec 2020
  4 Sierpień 2020
  2 Wrzesień 2020
  2 Październik 2020
  8 Grudzień 2020

  Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierzemy:

  27 Lipiec 2020
  23 Październik 2020


  Uwaga: W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami do bramy wjazdowej.
  W przypadku nie wystawienia pojemników, śmieci nie będą zabierane.