LukasK - logotyp do druku
LPB LSK
 • Tylice, Gwiździny

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałej które pozostają w systemie gminnym dla miejscowości: Tylice, Gwiździny od czerwca do grudnia 2020 r. - Rejon 5
  Daty odbiorów:
  Odpady zmieszane:

  13,26 Czerwiec 2020
  10,24 Lipiec 2020
  7,21 Sierpień 2020
  4,18 Wrzesień 2020
  2,16,30 Październik 2020
  6,20 Listopad 2020
  4,18 Grudzień 2020
  Plastik:

  4,18 Czerwiec 2020
  2,16,30 Lipiec 2020
  13,27 Sierpień 2020
  10,24 Wrzesień 2020
  8,22 Październik 2020
  13,26 Listopad 2020
  10,24 Grudzień 2020
  Szkło:

  19 Czerwiec 2020
  17 Lipiec 2020
  14 Sierpień 2020
  11 Wrzesień 2020
  9 Październik 2020
  14 Listopad 2020
  11 Grudzień 2020
  Makulatura:

  18 Czerwiec 2020
  16 Lipiec 2020
  13 Sierpień 2020
  10 Wrzesień 2020
  8 Październik 2020
  13 Listopad 2020
  10 Grudzień 2020
  BIO:

  13,26 Czerwiec 2020
  10,24 Lipiec 2020
  7,21 Sierpień 2020
  4,18 Wrzesień 2020
  2,16,30 Październik 2020
  14,27 Listopad 2020
  11,24 Grudzień 2020
  Popiół:

  26 Czerwiec 2020
  24 Lipiec 2020
  21 Sierpień 2020
  18 Wrzesień 2020
  16,30 Październik 2020
  6,20 Listopad 2020
  4,18 Grudzień 2020

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierzemy:

  7 Lipiec 2020
  6 Sierpień 2020
  4 Wrzesień 2020
  27 Październik 2020
  10 Grudzień 2020

  Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierzemy:

  2 Czerwiec 2020
  20 Październik 2020


  Uwaga: W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami do bramy wjazdowej.
  W przypadku nie wystawienia pojemników, śmieci nie będą zabierane.