LukasK - logotyp do druku
LPB LSK
 • Jamielnik, Nowy Dwór Bratiański, Gryźliny, Bagno

  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałej które pozostają w systemie gminnym dla miejscowości: Jamielnik, Nowy Dwór Bratiański, Gryźliny, Bagno od czerwca do grudnia 2020 r. - Rejon 2
  Daty odbiorów:
  Odpady zmieszane:

  9,23 Czerwiec 2020
  7,21 Lipiec 2020
  4,18 Sierpień 2020
  1,15,29 Wrzesień 2020
  13,27 Październik 2020
  3,17 Listopad 2020
  1,15,29 Grudzień 2020
  Plastik:

  3,17 Czerwiec 2020
  1,15,29 Lipiec 2020
  12,26 Sierpień 2020
  9,23 Wrzesień 2020
  7,21 Październik 2020
  12,25 Listopad 2020
  9,23 Grudzień 2020
  Szkło:

  5 Czerwiec 2020
  3,31 Lipiec 2020
  28 Sierpień 2020
  25 Wrzesień 2020
  23 Październik 2020
  27 Listopad 2020
  19 Grudzień 2020
  Makulatura:

  17 Czerwiec 2020
  15 Lipiec 2020
  12 Sierpień 2020
  9 Wrzesień 2020
  7 Październik 2020
  12 Listopad 2020
  9 Grudzień 2020
  BIO:

  12,25 Czerwiec 2020
  9,23 Lipiec 2020
  6,20 Sierpień 2020
  3,17 Wrzesień 2020
  1,15,29 Październik 2020
  13,26 Listopad 2020
  10,24 Grudzień 2020
  Popiół:

  23 Czerwiec 2020
  21 Lipiec 2020
  18 Sierpień 2020
  15 Wrzesień 2020
  13,27 Październik 2020
  3,17 Listopad 2020
  1,15,29 Grudzień 2020

  Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierzemy:

  9 Czerwiec 2020
  5 Sierpień 2020
  3 Wrzesień 2020
  1 Październik 2020
  1 Grudzień 2020

  Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierzemy:

  1 Czerwiec 2020
  19 Październik 2020


  Uwaga: W dniu wywozu prosimy o wystawianie pojemników z nieczystościami do bramy wjazdowej.
  W przypadku nie wystawienia pojemników, śmieci nie będą zabierane.